Als Schrijfcoach help je anderen om betere teksten te maken. Dat doe je door de goede vragen te stellen.
In deze training leer je gesprekstechnieken en Socratisch coachen. 
In deel 2 van de opleiding leer je trainingen ontwikkelen en geven.
Terwijl je als coach de deelnemers helpt om inzichten te verwerken, draait het in je rol als schrijftrainer om trainingsvormen en vaardigheden. 

Opleider:

  • Dolf Weverink

Schrijfcoaches leren anderen om het zelf te doen, Schrijftrainers leren de vaardigheden om het beter te doen. Maria Montessori ontmoet Louis van Gaal.

Als Schrijfcoach ben je competent op twee terreinen. Om te beginnen ben je een goede non-directieve coach. Je stelt de juiste vragen, bent belangstellend en empathisch en helpt je gesprekspartner zo een heldere bedoeling te formuleren. Je hanteert Socratische uitgangspunten om tot nieuwe inzichten te komen. Vervolgens kijk je samen met je gesprekspartner of en in hoeverre deze inzichten aan bod komen in de tekst of de content waar je samen naar kijkt. 

Als Schrijfcoach geef je, wanneer De Bedoeling helder is, ook tips en suggesties. Je doet dan een beroep op je texpert-competenties. In de opleiding krijgen beide competentiegebieden de ruimte, en in de rol van Schrijfcoach komen ze samen. 

Je ontwikkelt in deze opleiding ook je trainingscompetenties zodat je in staat bent collega’s en andere groepen gerichte instructies te geven om betere teksten en effectieve content te ontwikkelen. Je leert de deelnemers de volgende vaardigheden aan: een combinatie van eerst voldoende nadenken over boodschap, bedoeling en doelgroep, en vervolgens teksten en content maken die ervoor zorgen dat de doelgroep in beweging komt. Verder werken we aan het ontwerpen van een training op basis van de leervragen van de deelnemers en de wensen van de opdrachtgever. Je maakt kennis met de verschillende trainingsvormen en hoe je ze in langere en korte trajecten combineert tot een succesvol geheel. 

Tijdens de opleiding ga je als coach en als trainer aan de slag in je eigen organisatie en reflecteer je op je rol.

Beschikbaar live

‘Maria Montessori ontmoet Louis van Gaal’ is een passende omschrijving voor deze training

Schrijfcoach-Schrijftrainer
Deel 1: Vier halve dagen live in Utrecht in 2020
Deel 2: Vier hele dagen live in Utrecht in 2021
€ 1.495,- ex btw