Treffende Teksten voor Beleid

Voor een effectieve beleidstekst heb je richting nodig. Wat is er aan de hand? Waar moet de tekst toe leiden? Voor wie? Ofwel: voor wie doe je het en met welk doel? In vier korte sessies leer je de 5 stappen die je helpen veel betere beleidsteksten te schrijven.

Trainers:

 • Anja Grüteke

Sessie 1:
Beleidsonderwerpen van alle kanten bekeken

Voor een effectieve beleidstekst heb je richting nodig. Wat is er aan de hand? Waar moet de tekst toe leiden? Voor wie? Ofwel: voor wie doe je het en met welk doel? In stap 1 van de onlinetraining Betere beleidsteksten leer je welke elementen belangrijk zijn in een beleidstekst.

Centraal in deze eerste sessie staan de begrippen ‘hoofdvraag’ en ‘doel’. Op welke vraag moet jouw tekst een antwoord geven? Aan welke doelen moet je beleid bijdragen? We duiken gelijk het diepe in met jouw beleidsonderwerp. Daar gaan we creatief mee aan de slag: we bekijken het onderwerp van alle kanten.

Je krijgt veel praktijkvoorbeelden van de trainer. Zoals deze eerste alinea uit de tv-toespraak van de premier, op 7 mei 2020. Hij knalt het doel er direct in. Wel zo helder.

“Goedenavond, Het lijkt gevoelsmatig soms al veel langer, maar het is toch echt minder dan twee maanden geleden dat ik de televisietoespraak hield over de aanpak van de coronacrisis. Daarin draaide het om maximale controle en over twee doelstellingen: het beschermen van ouderen en mensen met een kwetsbare gezondheid, en ervoor zorgen dat de zorg en vooral de intensivecare-afdelingen niet overbelast zouden raken. En daar draait het nog steeds om.”

Huiswerk voor sessie 2:

 • Lees de twee beleidsteksten die je van de trainer krijgt.
 • Noteer de hoofdvragen waar die teksten antwoord op geven.
 • Beschrijf in twee regels een beleidsonderwerp waar je mee te maken hebt.
 • Bedenk 3 type hoofdvragen voor dat onderwerp.
 • Verwerk in die hoofdvragen het beleidsdoel.

Sessie 2:
De beleidsfase: schakelen en scherpen

Beleidsprocessen hebben zo hun dynamiek: van verkenning van een onderwerp tot discussie, voorstellen, maatregelen, uitvoering en evaluatie. En weer opnieuw. En heen en terug. Elke fase kent zijn eigen type beleidsteksten. Van een verkennende beleidsnotitie, discussienota, adviesrapport tot stappenplan en beleidsevaluatie. Waar zit jouw tekst in dit proces? Waar zitten de teksten die je van de trainer hebt gekregen?

In deze energieke onlinesessie bespreken we jullie beleidsonderwerpen en hoofdvragen. We schakelen tussen jullie teksten en voorbeelden van de trainer uit de actualiteit. We kijken in welke beleidsfase jouw tekst zit of hoort te zitten. Je leert dat de opzet en inhoud van een glasheldere beleidstekst direct samenhangen met de beleidsfase. Als je de kernelementen scherp hebt, ben je toe aan sessie 3. 

Huiswerk voor sessie 3:

 • Maak een schets van de beleidstekst die je schrijft tijdens deze training. Noteer:
  • De aanleiding voor het beleid
  • Het onderwerp
  • Het beleidsdoel/de beleidsdoelen
  • De doelgroep (zowel de doelgroep van de tekst als van het beoogde beleid)
  • De hoofdvraag, inclusief concreet beleidsdoel
 • Selecteer een tekstformat voor je beleidstekst. Die tekstformats krijg je van de trainer opgestuurd.
 • Maak een voorlopige inhoudsopgave voor je beleidstekst.
 • Mail je huiswerk naar de trainer.

Sessie 3:
Je concepttekst in detail besproken

Deze sessie is individueel. Je krijgt een uur persoonlijke coaching van de trainer. Jullie bespreken de opzet van je beleidstekst. Op basis van de coaching scherp je de opzet verder aan en schrijf je je eerste concepttekst.

Huiswerk voor sessie 4

 • Schrijf je conceptbeleidstekst.
 • Stuur je tekst in naar de trainer en naar de andere deelnemers.

Sessie 4:
Je beleidstekst: goed, beter, best, beeld

Je leert hoe je een goede inleiding bij een beleidstekst schrijft. Je krijgt veel praktijkvoorbeelden. Ook bespreekt de trainer de kracht van heldere taal: actieve zinnen en beeldende taal. Verder bespreken jullie elkaars teksten en geven elkaar tops en tips. Daar kun je mee door!

Huiswerk voor sessie 5

 • Op basis van de tops en tips die je hebt gekregen, schrijf je een nieuwe versie van je beleidstekst. Die stuur je naar de trainer.

Sessie 5:
Scoren

In een individuele coaching bespreek je met de trainer je beleidstekst. Is je tekst begrijpelijk geschreven? Is duidelijk wat je wilt van de lezer? Is de tekst bondig? Dat wil zeggen: alleen die informatie die nodig is om je lezer mee te nemen? Is de rode draad duidelijk, neem je de lezer mee? Is het een tekst waarmee je kunt scoren?

Treffende teksten voor beleid
Topklas Beleidsteksten in 5 stappen: energieke online sessies met online coaching.
De winst: betere beleidsteksten.
€ 1.050,- ex btw