De kracht van een in-company-schrijftraining…

… is dat de deelnemers zelf de ruimte krijgen en gebruiken om te bepalen hoe ze in en na de training schrijven. En dan gaat het over structuur (het format voor een nota, memo, brief, kopregel, het belangrijkste bovenaan), over toon (bijvoorbeeld vriendelijk en duidelijk) en over taal (begrijpelijk). Als schrijftrainer organiseer je dat proces. 

Ik geef regelmatig in-company schrijftrainingen en dat is iedere keer weer verrassend anders. Andere plek in het land, compleet andere dames en heren in de zaal en uiteraard heel andere teksten om mee aan de slag te gaan. Maar er zijn ook een paar zaken die niet anders zijn. Om te beginnen het uitgangspunt dat de deelnemers het zelf moeten doen. Als trainer moet je ervoor zorgen dat ze zin hebben om zelf te bepalen hoe ze na de training gaan schrijven. Natuurlijk speel je een rol als trainer door voorbeelden te geven, te sturen en te nudgen, maar als ze het zelf bedenken, is de kans op succes veel groter. Hoe je dat voor elkaar krijgt? Door je training bijvoorbeeld zó in te richten.

Betere memo’s schrijven

Nieuwe formats in een halve dag

Combineer het voorstelrondje met de vraag welk woord de deelnemers mooi vinden, en welk woord we niet meer moeten gebruiken. Met de twee kolommen op de flip-over zit je meteen midden in het onderwerp. Een vervolgopdracht als ‘verzamel in tweetallen 5 eigenschappen die een tekst effectief maken en 5 die ervoor zorgen dat een tekst niet effectief is’ activeert de kennis en de ervaringen van de deelnemers. Je kunt je voorstellen dat de punten op de flipover elkaar overlappen en bevestigen: kort en bondig, actief, geen moeilijke woorden, zonder fouten. Geef een beetje verdieping door de lijdende en de nominale vormen toe te lichten en als je de deelnemers een piramide laat tekenen, heb je het principe van piramidaal schrijven ook meteen toegelicht. Na een welverdiende pauze is het tijd aan de slag te gaan met eigen teksten. Vooraf insturen is belangrijk om een goed beeld te krijgen van de manier waarop de deelnemers gewend zijn te schrijven. Bespreek een paar passages en zet de mensen aan het werk: herschrijven, andere volgorde, denken vanuit de boodschap en de bedoeling. Verzamel de resultaten en giet die met de groep in nieuwe formats. Zo heb je in een halve dag meer bereikt dan de deelnemers voor mogelijk hadden gehouden.

Kernwoorden

Kennis van de deelnemers activeren (trainer helpt, stimuleert, vult aan) 

Verschil laten ervaren tussen ‘zo moet het eigenlijk’ en ‘zo doen we het nu’. Aan de slag met de vragen ‘We weten het wel, maar we doen het niet…’ en ‘Wat houdt ons eigenlijk tegen?’ Belemmeringen bespreken creëert ruimte voor nieuwe aanpak.

Nieuwe format direct toepassen op eigen teksten. Ervaren dat het werkt. 

Ervaren, vaststellen, borgen, toepassen, succes vieren. 

Met deze aanpak bedien je de Doeners, de Beschouwers, de Denkers en de Beslissers. Je kent ze wel uit het leerstijlenmodel van Kolb [concrete ervaring > reflectieve observatie > abstracte conceptualisatie > actief experimenteren] 

Dit is een geanonimiseerd voorbeeld van een training die ik (in opdracht van De Redactie Trainingen) gaf aan een groep business controllers bij een grote zorginstelling. Aanleiding voor de training: MT/directie wil dat de memo’s en nota’s scherper en compacter worden. Bovendien moeten de auteurs zich beter inleven in de doelgroep. 

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *